Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

General info


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε μια ιδέα που ξεκίνησε από τους εκπαιδευτικούς του Πολωνικού σχολείου Liceum Ogolnoksztalcace το οποίο αποτέλεσε και τον συντονιστή εταίρο της σύμπραξης. Ακολούθως η ιδέα διεσπάρει σε διάφορα φόρα όπου πολλοί εκπαιδευτικοί άπό διάφορες χώρες γοητευμένοι από το περιεχόμενο και τις προτάσεις εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην σύμπραξη και να δραστηριοποιηθούν σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς.

Μέσω διαρκούς επικοινωνίας καταφέραμε με την καθοριστική δράση των συντονιστών να προτείνουμε ένα σύνολο το οποίο αξιολογήθηκε θετικά από την πλειοψηφία των εθνικών μονάδων των χωρών που τελικά υπέβαλαν αίτηση. Έτσι 9 σχολεία από 8 διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. και την Τουρκία καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα αραγές σύνολο ανθρώπων οι οποίοι δούλεψαν με όρεξη και μεράκι σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα η οποία μας γέμισε ευαχάριστες εμπειρίες και οδήγησε στην σύναψη ισχυρών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών των συμμετεχόντων σχολείων.